Dziś w naszej szkole rozpoczął się kurs obsługi programu Płatnik Rachmistrz w ramach projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy. W kursie bierze udział 40 uczniów klas drugich dla których jest przewidziane 36 godzin zajęć.