Naszą szkołę reprezentowała Klaudia Pydych z klasy 1 M, opiekunem była Pani Stupnicka Barbara.

http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/konkurs/wiedzy-o-sporcie/575-final-5-edycji-olimpiady-wiedzy-i-wartosci-w-sporcie