SKIEROWANIA  NA BADANIA LEKARSKIE DLA  KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ  TECHNIKUM   WYDAWANE SĄ W  SEKRETARIACIE  SZKOŁY.