Rekrutacja do Projektu będzie trwała od 01.06.2016 r. do 07.06.2016 r.

Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. „Recepta na uśmiech” zostały zamieszczone w zakładce „Recepta na uśmiech – informacje dot. Projektu”: https://www.spp.opole.pl/recepta-download.html
 

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00.

W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 07.06.2016 r. formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.

Szczegóły dotyczące projektu także na:  www.spp.opole.pl
 

Regulamin Projektu:

regulamin-pdf