Konkurs MSW na spot reklamowy promujący zdrowy tryb życia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w konkursie na spot reklamowy promujący zdrowy tryb życia wolny od używek, w tym przede wszystkim od narkotyków i tzw. dopalaczy.
W konkursie może brać udział uczeń lub grupa uczniów zgłoszona przez opiekuna. Uczestnik może zgłosić jeden spot, który nie może przekraczać 40 sekund ( spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, zapisany na płycie DVD w postaci jednego pliku video w formacie: DV-avi ( PAL, MXF lub MPEG4, minimalna rozdzielczość obrazu 720×576 pixeli). Na końcu spotu należy umieścić logo Dopalacze kradną życie.

Termin przekazania prac do Organizatora upływa 30 września ( decyduje data stempla pocztowego).
Nagrody:
I miejsce 10 000,00PLN
II miejsce 8 000,00 PLN
III miejsce 6 000,00 PLN
Uczniowie lub grupy uczniów zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o kontakt z wicedyrektor B. Andrasz

Dopalacze-plakat-MP-1.3(jpeg)_mini