DLA RODZICA

Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Dariusz Bednarz

przewodniczący Rady Rodziców

Anna Bernad

z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

Agnieszka Kleszczyńska

sekretarz

Agnieszka Babińczuk-Ochońska

skarbnik

Komisja Rewizyjna

Marcin Żak

Sylwia Kurpiel

Władysława Piechocka

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W roku szkolnym 2019 /2020 spotkania z Rodzicami będą się odbywać w tym samym terminie dla wszystkich klas:

  • 10 września 2019 r. klasy I
  • 12 września 2019 r. klasy II- IV
  • 19  listopada 2019 r. (klasy I-IV)
  • 5  marca 2020 r. (klasy I-IV)
  • 7  kwietnia  2020r. (klasy I- IV)
  • 28 maja 2020 r. (podsumowanie roku szkolnego klasy I-III)

Godziny spotkań ustalają wychowawcy klas ( 16.00- 17. 00)

Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji, spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi w klasach.

REGULAMIN RADY RODZICÓW