Cieszymy się ogromnie, że w ogólnopolskim rankingu najlepszych techników 2024, przygotowanym przez „Perspektywy”, nasza szkoła zdobyła BRĄZOWĄ TARCZĘ, plasując się na 15 miejscu w województwie opolskim (423 miejscu w Polsce). Jest to trzeci wynik w powiecie nyskim.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024 ten oparty jest wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, takich jak baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE oraz dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych.

Kryteria Rankingu Techników 2024 to:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach (20%),
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%),
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%)
  • oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-opolski

https://nowinynyskie.com.pl/artykul/ranking-szkol-perspektywy/1516653?fbclid=IwAR3TmuyAlylTLSBrMd8W4d4STvieDoxFIGvj6ucpGJpa193895H2DkSbfQk