Z dumą chcemy podzielić się z Wami, że w ubiegłym roku nasza szkoła brała udział w programie „Dobry Temat” – innowacyjnym projekcie profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej!

To było niezwykłe doświadczenie, główną koordynatorką programu była Pani psycholog Aleksandra Kużdżał-Kuchta, która wspólnie z wychowawcami ówczesnych klas 2 i 3 stworzyła przestrzeń do rozmów o ważnych kwestiach zdrowia psychicznego i sposobach radzenia sobie z trudnościami.

Udział w programie „Dobry Temat” przyniósł nam wiele wartościowych efektów, które wpływają na zdrowie psychiczne i dobrostan całej społeczności szkolnej.

💪🌟#DobryTemat #ZdrowiePsychiczne #RozwójSpołecznościSzkołyDobry Temat