14 kwietnia 2023r. odbyło się wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom etapu szkolnego XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Tomasz Chudobowicz z kl. 1L1

II miejsce – Emilia Borkowska z kl. 1H

III miejsce – Wiktor Maj z kl. 1L2.

Tomasz Chudobowicz będzie reprezentował naszą szkołę podczas etapu rejonowego olimpiady.

Etap szkolny olimpiady odbył się 28 marca. W olimpiadzie brali udział uczniowie klas pierwszych wyłonieni podczas wcześniejszych eliminacji klasowych. Uczestnicy olimpiady musieli rozwiązać test wyboru składający się z 20 pytań, w tym roku po raz  pierwszy w formie elektronicznej.

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców ZSE w Nysie.

Przygotowała: Małgorzata Ilich