Dnia 6 marca 2023 r. uczniowie 5. naszych klas obejrzeli w NDK – u spektakl „Ferdydurke”. Narodowy Teatr Edukacji im. Adam Mickiewicza we Wrocławiu przygotował sztukę teatralną na podstawie najsłynniejszej powieści Witolda Gombrowicza.

Uczniowie mieli możliwość przekonania się po raz kolejny, że „… nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś w ogóle nie ma ucieczki”:)

Więcej informacji na: Ferdydurke | Narodowy Teatr Edukacji