https://nowinynyskie.com.pl/artykul/ranking-perspektyw-na/1392913

W 25. edycji Rankingu Techników w 2023r. Perspektywy przeanalizowały wyniki 1185 techników, spośród 1745 w Polsce.
Powiat Nyski:
5 msc w województwie – Technikum nr 2 (ZSIPO) w Nysie;
15 msc w województwie (406 miejsce w kraju) – Technikum nr 3 w ZSE;
22 msc. w województwie (poza rankingiem głównym, który uwzględnia 500 szkół) Technikum nr 1 (CKZiU).

Kryteria Rankingu Techników 2023 to:
sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%)