Dziś w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu pt. :”Poznaj swoje prawa w pracy”, którego celem jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Uczniowie z klas 4GP,3RE, 4PM zmierzyli się z pytaniami z zakresu legalności zatrudnienia, prawnej ochrony pracy i przepisów BHP. Finaliści etapu szkolnego wezmą udział w tymże konkursie na wyższym szczeblu- regionalnym.
Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności.
Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem X edycję konkursu „ Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2022/2023 przez Państwową Inspekcję Pracy. Organizatorem i koordynatorem konkursu w naszej szkole jest Pani Magdalena Siemiątkowska.