„Pojedynek na wieszcze” Juliusz Słowacki vs Adam Mickiewicz

14 grudnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie odbył się spektakl poetycki „Pojedynek na wieszcze” przygotowany z okazji Roku Polskiego Romantyzmu. 25 grudnia 1840 roku na paryskim spotkaniu towarzyskim, nazwanym później „ucztą u Januszkiewicza”, spotkali się dwaj wielcy polscy poeci – Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Między twórcami, których łączyły raczej skomplikowane relacje, doszło do szczególnego poetyckiego pojedynku.
Atmosferę tego właśnie spotkania postarali się odtworzyć członkowie Szkolnego Koła Teatralnego pod kierunkiem Barbary Andras z- opiekuna Koła.
Przedstawienie było doskonałą okazją do przypomnienia sobie najważniejszych tekstów poetyckich obu romantyków. I chociaż poeci nie szczędzili sobie uszczypliwości pod swoim adresem to „pojedynek na wieszcze” zakończył się zgodą między twórcami – wszak okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy gasną wszelkie spory.
Współtwórcą scenariusza spektaklu był uczeń klasy III H Dominik Palacz, który wcielił się również w rolę Adama Mickiewicza. Charakter Juliusza Słowackiego z kolei doskonale oddał uczeń klasy IV GL Oskar Błażejowski.
W spotkaniu wzięli również udział: Paweł Skałka („Reduta Ordona”), Jakub Fujarczuk („ Do M***”), Paulina Piotrowska („Rozłączenie”), Wojciech Dendewicz ( „Oda do młodości”/ „Dajcie mi tylko jedną ziemi milę…”), Julia Kmiecik („Pośród niesnasków Pan Bóg uderza…”), Szymon Misiorek („Niepewność”), Barbara Andrasz (narracja) oraz Jakub Mierzwa (obsługa techniczna spektaklu).
Specjalne podziękowania należą się paniom: Anecie Małejki – za współpracę w zakresie przygotowania utworów muzycznych oraz Annie Więckiewicz za pomoc w doborze oprawy muzycznej.