Dzięki wsparciu z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” – edycja 2020, udało się zakupić dla Naszej szkoły dwa nowoczesne dotykowe monitory interaktywne. Monitory mają wielkość 65″ i 75″ – są wyposażone w system Android. Z całą pewnością nowy sprzęt ułatwi naukę przedmiotów ogólnoksztalcących i przedmiotów zawodowych, a także będzie wykorzystywany podczas różnorodnych imprez szkolnych m. in. kursów, projektów i Rad Pedagogicznych.

Rządowy program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Więcej na temat projektu na stronie Starostwa Powiatowego

https://powiat.nysa.pl/aktualnosc-8965-aktywna_tablica.html