17 listopada miało miejsce wręczenie nagród laureatkom konkursów:

Plastyczny Konkurs Romantyczny– dyplomy i nagrody odebrały:

Kornelia Ciszek kl. IE, Angelika Burek kl. IE, Wiktoria Janocha kl. IIRE oraz Dominika Buczarska i Milena Tomaszek kl.IIRE

Dyktando Niepodległościowe – dyplomy i nagrody trafiły do rąk: Alicji Kowalczyk kl. IVGL, Kingi Ziółkowskiej kl. IIRE oraz Agnieszki Wolarz kl. IVGL.

Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy artystycznej wrażliwości, umiejętności dostrzegania piękna polskiej literatury oraz doskonałej znajomości zasad polskiej ortografii i interpunkcji.

Za organizację obu konkursów odpowiadała pani Barbara Andrasz.