Dziś w naszej szkole odbyły się zajęcia realizowane w ramach projektu Fundacji LexCultura pt. „Młodzież z prawem na cz@sie” finansowanego ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Celem projektu zajęć jest edukacja młodzieży w zakresie aktualnych problemów konsumenckich, podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom, ze szczególnym naciskiem na sferę cyberbezpieczeństwa oraz oszustw w Internecie.

Odbiorcami przekazu byli uczniowie klas: 3H, 1E, 2H, 2L, 4PH, 4GH.
Zajęcia były prowadzone przez Sędzinę Sądu Okręgowego we Wrocławiu – Panią Dobromirę Myszakowską.
Organizacją zajmowała się pani Magdalena Siemiątkowska.