W dn. 25.10.2022 odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, w którym wzięło udział 27 hotelarzy z kl. 2H, 3H, 4PH i 4GH. Olimpiada organizowana jest przez Szkołę Główną w Warszawie pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

Etap składał się z dwóch części:
testu (15 pytań) oraz części praktycznej (wykonaniu 3 zadań).

Do kolejnego etapu okręgowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Jagoda Kozak kl. 4GH i Wójcik Wiktoria kl. 4PH.
Gratulujemy!

Organizatorkami olimpiady były Panie B. Dudziak i B. Maroszek

W całej Polsce w olimpiadzie wzięło udział 130 szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa.