Podtrzymując tradycję realizacji programu PIP pt. „Kultura bezpieczeństwa” w tym roku szkolnym organizowany będzie konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. X edycja konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2022/2023 przez Państwową Inspekcję Pracy została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Osoby chętne do udziału w konkursie prosimy o zgłoszenia (poprzez e dziennik) do koordynatora programu i konkursu p. Magdaleny Siemiątkowskiej.

Regulamin konkursu: