W dniu 10.10.2022 uczniowie klas: 2H i i 4PL pod opieką nauczycieli: Barbary Dolińskiej, Małgorzaty Stańczyk i Piotra Basonia (organizatora wyjazdu) wzięli udział w warsztatach edukacyjnych, zorganizowanych przez gminną spółkę Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w ramach realizacji projektu pn.: „Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody”.

Celem warsztatów było uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z nieracjonalną gospodarką zasobami wodnymi oraz konsekwencjami z jakimi w najbliższych latach przyjdzie się nam wszystkim zmierzyć. Uczniowie mieli możliwość gruntownego zapoznania się ze specyfiką działalności Stacji Uzdatniania Wody w Siestrzechowicach, odpowiedzialnej za dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Nysa. Zapoznający uczniów z charakterem funkcjonowania tego strategicznego dla mieszkańców Nysy obiektu prelegenci, w przystępny dla słuchaczy sposób przedstawili kolejne etapy funkcjonowania poszczególnych działów zakładu.

Uczestnicy warsztatów mieli ponadto możliwość zmierzenia się z zadaniami o zróżnicowanym poziomie trudności, rozwiązywanymi w mobilnym pokoju zagadek (Escape room), na rozwiązanie których każda z drużyn miała 15 minut oraz obejrzeć niezwykle interesujący i skłaniający do refleksji nad kondycją planety film o tematyce hydrologicznej i gospodarki wodnej we współczesnym świecie.

info : PB