W ramach projektu” Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy” uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w płatnym stażu uczniowskim. Jako pierwsi w tym roku szkolnym na staż do firm znajdujących się na terenie powiatu nyskiego uda się klasa 3L- technik logistyk.

Dnia 23 września odprawy stażowej dokonał przedstawiciel Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji Pan Mieczysław Biel.

https://www.facebook.com/opolskieszkolnictwozawodowedlarynkupracy