Nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, koordynatorką programu została Pani Aleksandra Kużdżał- Kuchta.
Program Certyfikacyjny “Szkołą Myślenia Pozytywnego” to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością. W czasie trwania Programu wspólnie przechodzimy przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych z ich otoczenia. Uczymy się wspólnie jak dbać o samych siebie i o innych, zmieniamy naszą rzeczywistość tak aby wspierała w nas dobrostan psychiczny
i motywowała do edukacji, pozytywnej komunikacji i uczyła jak radzić sobie ze stresem czy lękiem.

Cele Programu:

 • pobudzanie środowiska szkolnego do działań na rzecz zdrowia psychicznego;
 • promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • wsparcie nauczycieli i wychowawców w działaniach na rzecz zdrowia psychicznego;
 • wsparcie rodziców w działaniach na rzecz zdrowia psychicznego;
 • wzmocnienie współpracy międzysektorowej na rzecz dzieci i młodzieży.

Korzyści z uczestnictwa w Programie Certyfikacyjnym “Szkoła Myślenia Pozytywnego”:

 • wdrożenie innowacyjnych działań wychowawczo-profilaktycznych do praktyki placówki;
 • dostęp do dedykowanych lekcji online i programów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży;
 • dostęp do dedykowanych szkoleń dla nauczycieli;
 • dostęp do materiałów i szkoleń dla rodziców;
 • certyfikat potwierdzający aktywny udział w Programie i wykonanie wszystkich zadań;
 • możliwość korzystania z ofert specjalnych Instytutu.