ABSOLWENCI/uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji czerwiec- lipiec 2022 /jednej lub dwóch części/ składają DEKLARACJĘ przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej styczeń-luty 2023 do dnia 15.09.2022 (czwartek) – termin nieprzekraczalny!

Wydrukowaną i wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły II piętro.

Link do deklaracji:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2022/Zal_3a_2019.pdf?x42163