Dnia 24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/ 2022 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie. Dyrekcję szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Uczniów przywitała Pani Dyrektor Beata Stefanowicz – Ciecieląg oraz (w imieniu Samorządu Uczniowskiego) Alicja Wajdzik.

Ostatni dzień roku szkolnego to okazja do podsumowania całorocznego trudu uczniów naszej szkoły. W związku z tym wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagrody za wzorową frekwencję w ciągu całego roku szkolnego.

Podczas uroczystości ogłoszono również wyniki całorocznego konkursu KLASA NA MEDAL. Jego laureatem została klasa 1RE, której wychowawcą jest Pani Elżbieta Gabis.

Na koniec pozostaje życzyć wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom, aby rozpoczynające się wakacje były przede wszystkim radosne i bezpieczne oraz sprzyjały wielu interesującym podróżom. Życzymy, aby były czasem efektywnego wypoczynku i nabierania sił do dalszej nauki i pracy.