DZIEŃ OTWARTY W EKONOMIKU

Tradycyjnie już w pierwszy Dzień Wiosny od wczesnych godzin rannych nasza szkoła była otwarta dla ósmoklasistów, którzy postanowili odwiedzić jej mury tuż przed podjęciem ważnej dla nich decyzji, dotyczącej wyboru szkoły ponadpodstawowej. Wśród nich były zarówno zorganizowane grupy szkolne z nyskich i okolicznych szkół podstawowych wraz  z opiekunami, jak i uczniowie, którzy przybyli  indywidualnie. W sumie gościliśmy ponad 220 potencjalnych kandydatów.
            Ósmoklasiści  mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą ofertę edukacyjną naszej szkoły, kierunki kształcenia (technik ekonomista, logistyk, handlowiec, hotelarz i technik obsługi turystycznej), szeroki wachlarz propozycji zajęć pozalekcyjnych, osiągnięcia uczniów, projekty, w których szkoła bierze udział, walory  szkoły oraz niezbędne informacje o zasadach rekrutacji. Oprócz tego nauczyciele zaangażowani  w imprezę  zadbali  o promocję poszczególnych kierunków kształcenia i udzielali szczegółowych informacji na temat perspektyw zawodowych, egzaminów i praktyk odbywanych na wszystkich kierunkach kształcenia. Aby przybliżyć ósmoklasistom to, czego będą się uczyć w przyszłości, zachęcano ich do wzięcia udziału w różnych konkursach, quizach i loteriach fantowych. Tradycyjnie też ugościliśmy przybyłych słodkim poczęstunkiem, gdyż wiadomo, że „do serca przez żołądek…”. Nauczyciele i uczniowie dołożyli wszelkich starań,  aby odwiedzający otrzymali kompleksowe informacje dotyczące życia i działalności Ekonomika. Ekonomik to szkoła, w której bardzo wiele się dzieje i można ciekawie i pożytecznie spędzić swój czas!

Podsumowanie Dnia Otwartego 21.03.2022