W roku szkolnym 2021 / 2022 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie realizowany jest program Państwowej Inspekcji Pracy pt. Kultura Bezpieczeństwa, który polega na przeprowadzeniu zajęć z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego koordynatorem jest p. Magdalena Siemiątkowska. Nauczyciele zaangażowani w projekt to: p. Barbara Maroszek oraz p. Stefania Kamińska. 

Celem programu jest: 

  • podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
  •  kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy  
  •   popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy 

Realizacja programu uwzględnia udział w szkolnym etapie konkursu pt. Poznaj swoje prawa w pracy, który w Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się 14 grudnia 2021r.  Młodzież chętnie uczestniczyła w sprawdzeniu swojej wiedzy w tej dziedzinie. W szkolnym etapie konkursu udział wzięło 25 uczniów ZSE.  

Laureatkami etapu szkolnego zostały: Urszula Charytanowicz z kl. IIIGM oraz Oliwia Talarczyk z kl. IIIGP. 

Kontynuacją zmagań etapu szkolnego konkursu jest etap regionalny pod tym samym hasłem, który odbył się dnia 07.03.2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, gdzie około 30 uczniów z różnych szkół z województwa opolskiego rywalizowało o tytuł tego najlepszego. 

Pod opieką p. Magdaleny Siemiątkowskiej uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych – Urszula Charytanowicz zdobyła I miejsce! Jeszcze w tym roku szkolnym uczennica będzie uczestniczyć w zmaganiach konkursowych na szczeblu centralnym w Warszawie. 

Opracowanie: Magdalena Siemiątkowska