Dziś w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas 3GP, 3GM, 3PM, 3PH z funkcjonariuszem policji.

Miało ono charakter warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwa czyhają w sieci, jak zabezpieczyć swoje dane osobowe oraz umieszczane zdjęcia. Wiedza jaką zdobyli jest wartością dodaną w tej kwestii, jest to bardzo cenne z punktu widzenia korzystania wirtualnego świata.

Organizator: Magdalena Siemiątkowska