Dzień Myśli Braterskiej w naszej szkole.

Harcerze zapraszają. CZUWAJ!