Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” 4 msc. uczniów Ekonomika

W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował już VIII edycję „Lekcji z ZUS” i Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znalazła się w wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN.
Celem olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół, to wiedza, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

W dniu 23.11.2021r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział w szkolnym etapie Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono 3 osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów i mogły reprezentować nasz powiat w etapie wojewódzkim.
Najlepsze zespoły z województwa opolskiego (17 szkół ponadpodstawowych reprezentowało 51 zawodników) wzięło udział w II etapie Olimpiady, który odbył się 11 stycznia 2021.
Nyski Ekonomik reprezentowali: Urszula Charytanowicz kl. 3GM, Oliwia Talarczyk i Wojciech Dendewicz oboje kl. 3GP

opiekun Pani Stella Woźniak, zajmując 4 miejsce.
Gratulujemy!

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczyła Pani dyr. Beata Stefanowicz – Ciecieląg