INAUGURACYJNA SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY W NYSIE

Dnia 16 grudnia 2021r. w Urzędzie Miejskim w Nysie odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady w Nysie
wybranej na kadencję 2021 – 2023.

Naszą szkołę reprezentował radny DOMINIK PALACZ, wybrany we wrześniowych wyborach.

Po złożeniu uroczystego ślubowania, przedstawiciele nyskich szkół w drodze głosowania wybrali spośród siebie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Jednym z wiceprzewodniczących został Dominik Palacz.