STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Jak co roku – także i w tym – swoje stypendia przyznał Premier RP Mateusz Morawiecki.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Do znamienitego grona nagrodzonych dołączyły również uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie:

AGATA SEKIETA – KLASA 3PM – WYCH. ZENON CHUDZIŃSKI

WIKTORIA PIENIAKOWSKA – KLASA 4H – WYCH. BARBARA DUDZIAK

Naszym wspaniałym Uczennicom serdecznie gratulujemy sukcesów w nauce, a ich Rodzicom posiadania tak zdolnych dzieci😊