15 grudnia w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie podsumowujące Rok Norwidowski. W spotkaniu zorganizowanym przez sympatyków poezji C. K. Norwida pod kierunkiem pani Barbary Andrasz wzięli również udział laureaci konkursow zorganizowanych z okazji 200.rocznicy urodzin poety.
Dziękujemy za zaangażowanie i wrażliwość na piękno poetyckiego słowa