Szkolna Olimpiada Wiedzy o AIDS i HIV

30 listopada 2021r. w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Walki z AIDS na terenie szkoły odbyła się kolejna „Szkolna Olimpiada Wiedzy o AIDS i HIV”. Olimpiadę zorganizowały: psycholog/pedagog szkolny Aleksandra Kużdżał-Kuchta oraz Małgorzata Ilich opiekun SK PCK. Celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy o HIV i AIDS, kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia oraz budowanie postawy akceptacji wobec osób chorych. Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z pytań otwartych i zamkniętych.

Ogłoszenie wyników olimpiady oraz wręczenie nagród odbędzie się przed przerwą świąteczną. 

Przygotowała: Małgorzata Ilich