„Przez żołądek do serca gości” – kolejna lekcja otwarta planowanie śniadań w obsłudze gościa hotelowego
W dniu 29.11.2021 roku u hotelarzy odbyła się kolejna lekcja otwarta pt. „Planowanie śniadań w obsłudze gościa hotelowego”. Lekcja ta została zaplanowana i przeprowadzona przez Panią Barbarę Dudziak wraz z klasą 3PH technik hotelarstwa. Zaproszono na nią dyrekcję szkoły oraz nauczycieli. Śniadania oglądały młodsze klasy hotelarskie, które
w przyszłym roku będą przygotowywały podobną lekcję otwartą.
Śniadanie w hotelach składa się z różnego menu i uzależnione jest to od przybywających gości. Tym razem klasa 3PH przygotowała śniadania tematyczne, związane z podstawowymi produktami spożywczymi, które zawsze występują w różnych zestawach śniadań.
Różnorodność zestawów śniadaniowych jest uzależnione od regionów świata. Wynika to z przyzwyczajeń i preferencji mieszkańców danego regionu, dostępności i zasobności darów przyrody. Szerokie menu śniadaniowe to obowiązek każdego dobrego hotelu.
Mając powyższe na uwadze nasi uczniowie przygotowali prezentację stołów nawiązując do potraw wykonanych z jaj, mięsa, mąki, serów i słodyczy. Starając się dobrać menu i jego charakterystykę oraz dekorację stołu tak, aby uzmysłowić obecnym gościom, dlaczego nasze śniadanie powinno zawierać różnorodne składniki.
Hotele starają się jak najlepiej przygotować śniadanie, wiedząc, że jest ono zwykle ostatnią usługą, z której korzystają goście. Dlatego śniadanie powinno pozostawiać dobre wrażenie z pobytu w hotelu i sprawiać, żeby przy następnej okazji gość preferował skorzystanie z tego samego obiektu.
Zadaniem zaproszonych nauczycieli, było wybranie najlepszego stołu zwracając uwagę na przygotowaną prezentację, ubiór uczniów oraz dekorację stołów.
Ostatecznie zwycięzcą został stół z potrawami mięsnymi– uczniowie otrzymali ocenę celującą.
Na koniec prezentacji zaproszeni goście wraz z uczniami degustowali przygotowane potrawy.

Barbara Dudziak