Informacja dot. osób, które złożyły wnioski do programu „Granty PPGR”.

W najbliższym czasie trafią do pełnoletnich uczniów oraz rodziców uczniów ubiegających się o wsparcie w ramach grantu pisma dotyczące potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej z osobą pracująca niegdyś w PGR.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia
10 grudnia 2021 roku do Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, II piętro pokój 218 lub 10.

Osoba prowadząca sprawę:
Małgorzata Leśniewska, tel. 77 4080592, e-mail: m.lesniewska@gzo.nysa.pl