Wycieczka do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

W dniu 18 listopada 2021 r. uczniowie klasy hotelarskiej 1H wraz z wychowawcą Panem Piotrem Basoniem oraz z Panią Małgorzatą Stańczyk i Panem Tomaszem Klisiem wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, będącego jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej na terenie Opolszczyzny.
Celem wyjazdu było pogłębienie wiedzy historycznej uczniów, zapoznanie z historią największego na terenie Polski niemieckiego obozu jenieckiego oraz przedstawienie dramatycznych losów przebywających na jego terenie żołnierzy wielu narodowości. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ekspozycją stałą muzeum poprzedzoną projekcją filmu edukacyjnego przybliżającego skomplikowane losy powstania i funkcjonowania obozu, jak również wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych pod kierunkiem pracowników muzeum. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili tereny poobozowe. Zwieńczeniem wyjazdu stało się zapalenie symbolicznego znicza pod pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych oraz uczczenie przez uczniów minutą ciszy ponad 40 tysięcy zmarłych tam osób.

tekst: PB