W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy 2 realizowanego przez naszą szkołę, uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w różnych formach wsparcia. Biorą udział w płatnych stażach zawodowych w firmach z naszego regionu, kursach i szkoleniach zawodowych, warsztatach z doradztwa i planowania kariery zawodowej oraz zajęciach laboratoryjnych. Tym razem grupa uczniów z klasy 3GP (technik ekonomista) pod opieką Pani Barbary Maroszek uczestniczyła w zajęciach w Branżowym Laboratorium RZPWE w Opolu. Na zajęciach uczniowie poznają możliwości aplikacji MindManager. Celem warsztatów jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę oraz umiejętności potrzebne do tworzenia mind mappingu, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz podnoszenia wydajności pracy indywidualnej i zbiorowej, co zwiększa ich szansę na rynku pracy.