W dniach 18 – 19 października br. dwie uczennice klasy 4L – Aldona Śmieszek i Elżbieta Kuźnik wzięły udział w dwudniowych warsztatach tworzenia własnego e-Portfolio. Warsztaty odbyły się w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach projektu, Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej Rynku Pracy 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem zajęć było wspieranie uzdolnień i własnej inicjatywy uczniów, inspirowanie ich do działań kreatywnych, a także rozwijanie zainteresowań i umiejętności poszukiwania informacji.

Nasze uczennice stworzyły własne portfolia pod czujnym okiem osób prowadzących szkolenie, po raz pierwszy miały możliwość pracy w profesjonalnym studium nagrań –  Aldona i Ela samodzielnie zgrywały i  dokonywały obróbki zdjęć, filmów, swoich wypowiedzi i muzyki w specjalnym programie tworząc swoje prace.

Czym jest E-portfolio?
Elektroniczne portfolio – to alternatywna dla papierowego CV, sposób prezentacji własnej kariery, rodzaj elektronicznej teczki  w której gromadzone są wytwory swojej pracy, a tym samym dokumentowania czynionych postępów, świadomej ich analizy i planowania dalszego rozwoju.  Osoba tworząca swoje portfolio zamieszcza swoje osiągnięcia, kompetencje i zainteresowania w sposób przemyślany i nowatorski, tak aby zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy.

Zajęcia pokazały dziewczynom jak rozwija się rynek pracy, w który dzięki zdobytej wiedzy z pewnością łatwiej będzie im się wpasować. Obie uczennice zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego konkursu e-Portfolio.