W roku szkolnym  2021 /2022 spotkania  z Rodzicami będą się odbywać w tym samym terminie dla wszystkich klas:

25  listopada 2021 r. (klasy I-IV)

13  stycznia 2022 r. (klasy I-IV)

31 marca 2022 r. (klasy I-IV)

26 maja 2022 r. (podsumowanie roku szkolnego klasy I-III)

Godziny spotkań ustalają wychowawcy klas (16.00- 17. 00)

Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji/ spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi w klasach.

Zapraszamy