Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie  informuje, że  dzień 14-08-2020 r.  jest dniem wolnym od pracy, w związku z powyższym  szkoła będzie zamknięta.
podpisał; dyrektor szkoły Alicja Gajek