Od 11 sierpnia zdający będą mieli dostęp do swoich wyników za pomocą Serwisu Informacyjnego Maturzysty na stronie www.oke.wroc.pl.
Pliki z hasłami zostały przekazane zdającym wcześniej.

Osobisty odbiór wyników egzaminu maturalnego będzie możliwy  11 sierpnia od godz. 11.00   w gabinecie wicedyrektora szkoły.

Absolwent  odbierający wyniki egzaminu jest  zobowiązany do przestrzegania zasad sanitarnych (zasłonięte usta i nos,  dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły.),  prosimy również o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jednocześnie przypominamy, że do egzaminu poprawkowego we wrześniu  może przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie jednego egzaminu. W takiej sytuacji należy do  14 sierpnia złożyć  wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.