Zapraszamy Rodziców do kontaktu z wychowawcami klas i nauczycielami.

Konsultacje dla Rodziców odbywają się za pośrednictwem e dziennika lub telefoniczne w terminach ustalonych przez wychowawcę klasy.