Prosimy uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego 
o systematyczne i wnikliwe zapoznawanie  się z informacjami przekazywanymi przez e dziennik na FB i stronie internetowej szkoły.