Uczniowie, którzy jeszcze nie przeczytali wiadomości od nauczycieli uczących zobowiązani są do zrobienia tego niezwłocznie.

W tym celu należy zalogować się na SWOJE UCZNIOWSKIE  konto w e-dzienniku    i odczytać wiadomości z zadaniami i instrukcjami do każdego przedmiotu.