Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w części pisemnej i praktycznej) z sesji styczeń-luty 2020 dla uczniów, zostanie przekazana za pomocą dziennika elektronicznego.

Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020  do 31 marca 2020 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.     – 22 maja 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.