3 marca (wtorek ) jest dniem Rekolekcji Wielkopostnych dla uczniów uczęszczających na lekcje religii – organizator: ks. M. Utzig.

Uczniowie klas I – IV, którzy nie uczęszczają na religię w tym dniu są  zobowiązani do obecności w szkole na zajęciach wg planu zajęć klasy i planu zastępstw.

Lekcja 1 odbywa się zgodnie z planem.
Rekolekcje szkolne odbędą  się  kościele parafialnym św. Dominika
(obok ZSE) na lekcjach 2- 6 .