27 lutego 2020r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie odbył się szkolny etap XV Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu. Do szkolnego etapu przystąpiło 21 uczniów klas I, II i III.

Organizatorem olimpiady jest PCK przy współpracy z Opiekunami SK PCK.

Celem olimpiady jest:

  • promowanie i popularyzowanie idei PCK wśród młodzieży,
  • promocja działań i wartości humanitarnych PCK na rzecz potrzebujących,
  • rozbudzanie wrażliwości na drugiego człowieka.

           Olimpiada obejmuje wiedzę uczniów na temat:

  • wiadomości o PCK,
  • wiadomości nt. działalności PCK,
  • wiadomości o Ruchu Młodzieżowym PCK,
  • zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik musiał rozwiązać test pisemny składający się z 15 pytań. Do etapu rejonowego olimpiady przechodzą trzy osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Przygotowała: Małgorzata Ilich