W dniu 26 lutego 2020 r. uczniowie klasy 2 L  w ramach zbliżającego się Tygodnia Edukacji Prawnej wzięli udział w interesującym spotkaniu z sędzią Sądu Rejonowego w Nysie,  panem Bartłomiejem Madejczykiem. Celem spotkania było kształtowanie świadomości prawnej wśród młodzieży oraz budowanie pozytywnego wizerunku instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Sędzia Bartłomiej Madejczyk, pełniący do niedawna funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie w interesujący  sposób przybliżył uczniom podstawowe zagadnienia z zakresu prawa i praworządności, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz struktury organizacyjnej sądu rejonowego.

Organizator spotkania: Piotr Basoń