21 stycznia  przedstawicielki nyskiej komendy asp. Magdalena Skrętkowicz wraz ze specjalistą z Zespołu Kadr i Szkolenia Joanną Wrzosek spotkały się z klasą IV P ( specjalność policyjno- prawna). Spotkanie dotyczyło służby w Policji,  rekrutacji i warunków, jakie należy spełnić ,wybierając pracę w Policji. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda codzienność w służbie i jakie są korzyści  z pełnienia obowiązków policjanta.

zdjęcie:  https://nysa.policja.gov.pl