Dnia 12 grudnia 2019r. została przeprowadzona Szkolna Olimpiada Języka Angielskiego, w której wzięło udział 41 uczniów naszej szkoły.
Najlepsze wyniki otrzymali:

1. Adrian Zieliński                         kl. 1PM
2. Martyna Sowa                             kl. 4H
3. Szymon Wilgos                          kl. 1PL
    Jakub Kułaga                              kl. 2H

Cele konkursu:

  • popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów
  • zachęcanie do poszerzania znajomości słownictwa wśród uczniów
  • umożliwianie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i poza szkolną
  • zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji
  • wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów oraz motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku.
  • ocena poziomu znajomości języka uczestników

Organizator konkursu – Elżbieta Mróz