W dniu 12 grudnia 2019 r. klasa 1 gh (hotelarska) ZSE w Nysie wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych – panią Barbara Maroszek (organizatorem wycieczki) oraz wychowawcą – panią Anetą Małejki odbyła wycieczkę o charakterze zawodoznawczo – turystycznym w myśl hasła: „Cudze chwalicie – swego nie znacie – sami nie wiecie, co posiadacie”.

Trasa wycieczki objęła miejsca położone w niewielkiej odległości od Nysy, ale bardzo ciekawe pod względem historycznym, a także zawodowym dla przyszłych pracowników branży turystycznej.

Pierwszym punktem wycieczki było Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku, które jest jednym z najlepszych schronisk w Polsce. Ma bardzo wysoki standard i jest położone w niezwykle cichym miejscu, co sprzyja odpoczynkowi.

Następnie klasa udała się do Klasztoru Franciszkanów w okolice Koziej Góry. Klasztor ten był miejscem internowania Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, gdzie jeden z duchownych – ojciec Justyn – opowiedział historię powstania klasztoru oraz przedstawił fakty z czasów uwięzienia prymasa:

„Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński więziony był w Prudniku od 6 października 1954 roku do 27 października 1955 roku. Było to trzecie miejsce więzienia Prymasa. 1 października 1954 roku do klasztoru przybyli ludzie UB, którzy kazali zakonnikom w ciągu dwóch godzin opuścić klasztor. Nakaz został wydany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady narodowej w Opolu w dniu 30 września tegoż roku. Zakonnicy ratowali co się dało, pakując wszystko na wozy i przenosząc się do klasztoru w Borkach Wielkich. Klasztor natomiast przeszedł pod zarząd wojska. Wkrótce po wyjeździe zakonników podjęto pracę nad zamianą klasztoru w więzienie dla ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zakazano ludności cywilnej zbliżać się do tego miejsca. Wojsko pełniło warty, aby nie dopuścić by ktokolwiek zbliżył się do klasztoru. Teren ogrodu otoczono parkanami, które pomalowano na zielono. Zabezpieczono go siecią drutów kolczastych. Dookoła zasadzono szpaler świerków”.

Ostatnim punktem wycieczki były Warsztaty Piernikarskie zorganizowane przez Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku. W czasie, gdy zrobione przez uczniów pierniki się piekły, można było zwiedzić muzeum, które prezentowało ekspozycję związaną z dawnym życiem w rejonie Prudnika.

Wycieczka była świetna, co potwierdzają uczestnicy 🙂